Klovvaskerern sparer tid i forhold til manuel vask af gulv og klove.
Renere klove og renere malkestalde.
Øget trivsel for køerne og dermed øget mælkeproduktion.

WashPower – Klovvasker

WashPower har udviklet et nyt system, der er med til at gøre arbejdet lettere for den enkelte landmand, når staldgulvet og køernes klove skal rengøres under malkningen. Nyheden er, at der nu kan monteres klovvask direkte i malkestalden. Når køerne er kommet ind på malkepladsen og er klar til at blive malket, bliver deres klove vasket med en vandstråle.Den sprøjter vand i et variabelt antal sekunder og er med til at blødgøre og løsne skidtet fra køernes klove. Inden køerne er færdigmalket, bliver klovene vasket en ekstra gang.

De renere klove betyder, at køernes sundhed og trivsel bliver forbedret, og produktionen af mælk derfor øges – altsammen til glæde for både dyr og landmænd. Klovvaskeren er udviklet til alle typer malkerobotter og kan benyttes i såvel sildebensstalde som parallelle stalde. Vi har dog også monteret systemet i returgange samt ved eksisterende separationslåger. Det nye system er enkelt og hurtigt at montere, og omkostningerne kan derfor nedbringes betydeligt, set i forhold til gevinsten der er ved at benytte systemet. WashPower har med denne nyhed forbedret arbejdet væsentligt for den enkelte landmand og samtidig øget trivslen blandt staldens køer.

WashPower har monteret klovvask i flere hundrede malkerobotter,

og har efterfølgende udviklet klovvaske til montering i malkestalde.

 

Første udmalkning lander på et rent gulv.

Vanddamp reducerer omfanget af fluer, så koen ikke bliver stukket under malkningen og sparker maskinen af.

Justerbart system, så spuletid og interval kan indstilles efter behov og ønsket vandforbrug.

Koen forstyrres mindst muligt, da klovvasken klares under malkningen.

Systemet kan typisk tilkobles eksisterende spulepumpesystem. Hvis ikke, monteres der nemt og hurtigt et nyt.

Book et uforpligtende møde

Kontakt os, hvis du vil høre mere om Klovvaskeren.