Artikel; Vi bliver en bedre arbejdsplads med automatisering

Download; Artikel En bedre arbejdsplads med automatisering

På gården Mægbæk ved Lemvig trisser tre vaskerobotter rundt om natten og rengør Holger Lundgaard Madsens svinestalde. For Holger har indkøbet aldrig været et spørgsmål om kroner og ører, det har handlet om at skabe en bedre arbejdsplads med fokus på det, medarbejderne allerhelst vil – nemlig at passe grise.

De har været længe undervejs. Vaskerobotterne. De første på markedet leverede ikke på stabilitet, holdbarhed eller driftssikkerhed, og det er ikke mange år siden, at det at indkøbe en vaskerobot hurtigt kunne blive en besværlig affære. Sådan er det ikke mere. De vaskerobotter, der i dag er på markedet, er både driftssikre og stabile, og så tager de 80% af det groveste og mest slidsomme arbejde med slagtesvinene. Ovenikøbet om natten, mens landmænd og medarbejdere sover tungt. Om morgenen kan de derfor stå op til en næsten rengjort stald, hvor der kun er få timers arbejde med at skurre i hjørnerne, før et nyt hold grise kan indtage stalden.

Fra 1 til 2 og 3

Holger Lundgaard Madsen investerede i sin første vaskerobot i 2017. Året efter købte han én mere. Og året efter endnu en. For de virker bare, som Holger siger.”Der går aldrig en alarm på den, den er nem at sætte op, og når man sætter den i gang, så ved man bare, at den kører. Så står man op om morgenen, og så er stalden til at gå til”, fortæller Holger Lundgaard Madsen. 

Nu kan han tilbyde et arbejdsmiljø, der er tillokkende for nye medarbejdere, og hvor det at arbejde med slagtesvin kan blive lige så attraktivt som arbejdet med søer. ”Vi vil gerne være gode til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere og landbrugselever, der har lyst til at være her i mange år. Og de bliver positivt overraskede, når de hører, at de ikke skal vaske stalde en hel dag”, fortæller Holger Lundgaard Madsen.

Automatisering til de trælse opgaver.

René Sunesen er driftsleder på gården Mægbæk. Han er sammen med Holger Lundgaard Madsen enig i at nedvaskning af svindestalde er et trælst arbejde. ”Det er da et ret surt arbejde. Nu hvor vi har vaskerobotterne, synes jeg næsten at vaskearbejdet uden robotter bliver helt uoverskueligt. Gårdene er blevet større, der er flere enheder, og man bliver møgbeskidt efter sådan en hel dags vaskearbejde. I dag er det meget rarere. En sektion med 700 stipladser der måske tog 8 timer at vaske ned, tager i dag 2 timer efter robotten har været inde over, og du bliver næsten ikke beskidt.”

At nedbringe det trælse arbejde har netop været målet for Holger Lundgaard Madsen, for som han siger: ”Hvis der findes en smartere måde at gøre det på, så skal man gøre det”.

Oplagt sted at forbedre arbejdsmiljøet

Det synspunkt bakkes op af Marianne Norup, der er arbejdsmiljøkonsulent og fysioterapeut ved Landbrug & Fødevarer, SEGES. Her hjælper de landmændene med systematisk og praktisk at skabe ændringer og vaner i arbejdsgangene, så der kan sikres et bedre arbejdsmiljø.

”Vores holdning er, at det er oplagt at bruge de hjælpemidler, der allerede findes til at nedbringe mængden af nedslidende arbejde. Her er automatisering, som her med vaskerobotter, en væsentligt teknisk middel i forhold til arbejdsmiljø”, fortæller Marianne Norup og uddyber:

”Når vi taler om nedslidende arbejde i mange timer, som fx nedvaskning, så siger det sig selv, at hvis man nedbringer mængden i væsentlig grad og for eksempel reducerer vasketiden med 80%, så er det ikke belastende for kroppen på samme måde længere”.

Har ikke tænkt økonomi – og så alligevel…

For Holger Lundgaard Madsen er indkøbet af de tre vaskerobotter ikke købt med den store økonomiske kalkule i baghovedet. Her har været fokus på at slippe de trælse opgaver, så medarbejderne kan få lov til at lave mere af det arbejde, som giver mening for dem. Fx at passe grise. Og det er en endnu en god pointe i at automatisere ifølge Marianne Norup:

”Når man overlader det mere ensidige arbejde til robotterne, bliver der bedre tid til de opgaver, der kræver en menneskelig indsats. For eksempel i opgaver omkring dyrene, der kræver en menneskelig vurdering”, fortæller Marianne Norup.

Og selvom Holger Lundgaard Madsen ikke har tænkt økonomi, kan han her i bagklogskabens lys godt se flere økonomiske fiduser.

”Det koster penge at have stor udskiftning af medarbejdere, så det betyder noget, også for økonomien, at vi kan fastholde medarbejderne i flere år. Samtidig sparer vi jo nogle mandetimer, når nedvaskningen kan klares på et par timer”.

Derudover har det økonomiske fordele, at ventetiden fra det ene hold grise til det næste holdes så kort som muligt. Når vaskerobotten vasker om natten kan medarbejderne på Mægbæk klare det sidste vask mellem morgenkaffen og frokost, og så kan et nyt hold grise komme til.

”Vi har hurtigt kunne indhente noget tid med vaskerobotterne, hvis der har været ventetid på slagterierne”, forklarer Holger Lundgaard Madsen.

Hvad med fremtiden?

Driftsleder René Sunesen kan ikke længere forestille sig en fremtid uden robotter. For i dag tænker han knap nok over, at vaskearbejdet engang blev gjort manuelt. ”Der er næsten ikke noget, jeg mindre vil undvære end robotterne. Det vil svare til, at vi skulle opgive computerne og gå tilbage til at skrive med pen og papir”, som han siger.

Og automatiseringen kan også have en positiv indflydelse på landbrugserhvervet generelt. Sådan lyder det fra Marianne Norup fra SEGES.

”Jeg tror, det er med til at give landbruget et bedre ry, når vi får automatiseret nogle af de her belastende opgaver, som fx vaskearbejdet. Og det får jo også noget at sige for den generelle rekruttering til erhvervet”, afslutter hun.